Пропонуємо Вашій увазі тези конференції.

Автори Назва
Abdullaev R.Ya., Tamm T.I., Hyzhniak A.A., Golovko T.S. Ultrasonography of paravertebral space for paravertebral block conduction
Абдуллаев Р.Я., Винник Ю.А., Крыжановская И.В. Дооперационная ультразвуковая диагностика рака желудка
Абдуллаев Р.Я., Пономаренко С.А., Горлеку Ф. Особливості ультразвукової діагностики гепатоцелюлярного раку печінки
Абдуллаев Р.Я., Пономаренко С.А., Кріжановська І.В., Сысун Л.А. Ультрасонографічна семіотіка метастазів печінки
Абдуллаев Р.Я., Пономаренко С.А., Єфіменко С.Г. Ультразвукова дифференційна діагностика доброякісних пухлин печінки
ААбдуллаев Р.Я., Пономаренко С.А., Горлеку Ф., Кріжановська І.В. Можливості ультрасонографії та КТ в діагностиці гепатоцелюлярного раку
Бабий Я.С., Сычева Т.В. Эффективный выбор радиологических методов исследования при раке легкого
Бакай О.О. Можливості еластографії в ультразвуковій діагностиці новоутворень різної локалізації
Батюк С.І., Бриндіков Л.М., Табола М.М., Попович В.В. Ультразвукове дослідження метастазів в лімфовузли при ракові прямої кишки
Білоненко Г.А., Шкарбун Л.І., Аксьонова О.Г., Аксьонов О.А. Рак чи мастит? Сучасний діагностично-лікувальний супровід при запальних змінах грудей
Bubnov R.V. Unremovable idiopathic pain treatment by novel ultrasound guided technique
Bubnov R.V., Boyko V.V. The capabilities of ultrasonography in complex diagnostics of advanced colorectal cancer. A prospective study
Бубнов Р.В., Строкань А.М., Абдуллаєв Р.Я. Принципи навчання використання сонографії в регіональній анестезії та медицині болю
Бубнов Р.В. Персоналізована, прогностична та профілактична медицина (ПППМ). Сучасна європейська парадигма
Бубнов Р.В., Мухомор О.І. Інвазивна сонографія легеневої тканини та органів грудної клітки
Бубнов Р.В., Мельник І.М. Оптимізація медичних рішень та визначення помилки інтервенційної сонографії за допомогою математичних моделей.
Верба А.В., Гуменюк К.В., Коваль І.М. Досвід виконання черезшкірно-черезпечінкового дренування жовчних шляхів у хворих із захворюваннями гепато-панкреатодуоденальної зони, що ускладненні механічною жовтяницею
Волоткович А.Ю., Мачнєва О.В. Променеві методи дослідження у комплексній діагностиці раку молочної залози
Головко Т.С., Крахмалева Л.П., Скляр С.Ю. Роль лучевой диагностики при непальпируемых опухолях молочной железы
Головко Т.С., Крахмалева А.С. Комплексная диагностика узловых образований грудных желез
Grabovetskyi S.A. Multivoxel MR spectroscopy in the differential diagnosis of brain tumors. Predictive and personalized approach
Гречаник О.І., Абдуллаєв Р.Я., Красильніков Р.Г., Цвігун Г.В. Комплексна ультразвукова діагностика ураження внутрішніх органів у онкопроктологічних хворих
Грищенко О.В., Бобрицкая В.В., Васильева И.А. Сонографический контроль динамических изменений ткани молочной железы в процессе патогенетической терапии
Гуралевич Ю.В., Головко Т.С., Цып Н.П. Возможности ультразвукового исследования в диагностике узловой и неузловой форм трофобластической болезни
Дерев'янко Л.П., Талько В.В., Атаманюк Н.П., Яніна А.М., Родіонова Н.К. Оцінка функціонального стану гіпофізарно-гонадної системи у жінок репродуктивного віку після променевої терапії пухлин головного мозку
Дикан І.М., Козаренко Т.М., Логаніхіна К.Ю. Можливості агіографічного дослідження мультидетекторної комп'ютерної томографії в оцінці ефективності хіміопроменевої терапії у хворих на рак гортані
Добровольский Н.А., Иванова Л.П., Таварткиладзе Н.Е., Богданович Л.И., Куличкова О.В. Остеосцинтиграфия с Тс99m как один из методов ранней диагностики метастазов в кости скелета
Іванкова В.С., Шевченко Г.М., Хруленко Т.В., Барановська Л.М., Скоморохова Т.В., Отрощенко І.П., Галяс О.В. Сучасні технології високоенергетичної HDR брахітерапії у променевому лікуванні раку шийки матки
Каратунова Е.Н., Ясиницка Н.А. Инновационный метод ультразвуковой аблации опухолей человека
Клюсов О.М., Войтко О.В., Говоруха Т.М., Лола О.І., Олійніченко О.Г., Холодна А.В. Перший досвід центру ядерної медицини київського міського клінічного онкологічного центру застосування поєднаного ПЕТ-КТ у онкохворих
Кравченко Д.А., Логанихина Е.Ю. Определение объема резекции гортани при раке ее срединного отдела (Т2-3N0M0)
Красільніков Р.Г. Визначення особливостей МРТ-семіотики головного мозку в залежності від синдромологічної картини у віддалений період легкої закритої черепно-мозкової травми
Лаврик Г.В. Стандарты лучевой диагностики в стадировании рака печени
Лущик У.Б., Новицький В.В., Рябець Л.С., Коломійчук О.П., Приз А.М. Можливості сучасних методів досліджень та інформаційних технологій в ранній доклінічній діагностиці перебудов судинного русла при онкопатології
Максимовский B.E., Добровольский H.A., Четвериков С.Г., Лурин А.Г., Машуков A.A. Неинвазивный контроль роста опухолевых очагов после радиочастотной термоабляции
Mukhomor O.I., Bubnov R.V. Prediction outcome of aspiration treatmeant under ultrasound guidance using sonoelastography (personalized and predictive management in gynaecology)
Mukhomor O.I., Bubnov R.V., Abdullaev R.Ya. Sonoelastography enhanced US guided biopsy for prostate cancer detection
Педаченко Ю.Е. Пункционная вертебропластика в хирургическом лечении метастатических поражений позвоночника
Погодаева Г.А., Казакевич В.Г. Роль профилактических УЗ-осмотров в ранней диагностике рака предстательной железы
Процык Е.Е., Головко Т.С. Возможности ультразвуковой диагностики опухолей слюнных желез
Рощупкін А.О., Горобинська С.М. Аналіз безпеки застосування контрастних засобів при проведенні МРТ
Смакова М.С., Коровина А.С. Лучевая диагностика костных проявлений при множественной миеломе
Смоланка И.И., Іванкова В.С., Скляр С.Ю., Іванкова О.М. Використання радіомодифікаторів при комплексному лікуванні хворих на резистентні форми раку грудної залози
Смоланка І.І., Солодяннікова О.І., Скляр С.Ю., Костриба О.І. Променева діагностика в оцінці стану та розташування реґіонарних та «сторожових» лімфатичних вузлів при виборі обсягу операції у хворих на рак грудної залози
Щепотін І.Б., Шептицький В.В., Приймак В.В., Колесник О.О., Лукашенко А.В. Черезшкірне черезпечінкове дренування жовчних протоків у онкологічних хворих, з механічною жовтяницею, під контролем УЗ
Щепотін І.Б., Шептицький В.В., Приймак В.В., Колесник О.О., Свінцицький В.С., Лукашенко А.В. Малоінвазивні втручання під контролем УЗ, в лікуванні післяопераційних ускладнень у хворих з онкопатологією органів черевної порожнини, за очеревинного простору та органів малого тазу
Тюєва Н.В., Добровольський М.А., Таварткіладзе Н.Є., Дідорчук С.П., Сафронова О.В. Можливості УЗД в моніторингу регресії пухлин шийки матки протягом поєднаної променевої терапії
Францевич К.А. Комплексна променева діагностика дифузних мастопатій
Халилеев А.А., Головко Т.С., Лаврик Г.В., Рудая Л.В. Анализ воротного кровотока у пациентов с злокачественными новообразованиями брюшной полости
Хурані І.Ф., Какарькін О.Я., Григоренко С.В. Роль спіральної комп'ютерної томографії у виявленні постхіміо-променевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози
Чернобай Т.Н. Лучевая диагностика рака пищевода
Автори Назва