В країнах Європи та Північної Америки відбувається поступова зміна парадигми розвитку сучасної медицини з пізньої інтервенційної до Індивідуальної (Персоналізованої), Прогностичної (Предиктивної) та Профілактичної (PPPM) медицини. Ця нова філософія охорони здоров'я, будучи однією з провідних глобальних проблем в 21 столітті, повинна стати платформою для персоналізованого лікування пацієнта у рамках "медицини майбутнього". Зміни можуть бути досягнуті тільки за допомогою добре скоординованих заходів, спрямованих на вирішення проблем, що накопичилися в галузі охорони здоров'я за існуючих економічних умов. Це завдання вимагає нових і креативних політичних норм і формування нових керівних принципів сучасної системи охорони здоров'я. Створення нової філософії інтелектуальної медицина в галузі охорони здоров'я є привабливою темою для ініціювання науково-дослідницької діяльності, спрямованої на потенційне застосування інноваційних біотехнологій у прогнозуванні захворювань людини, розвитку своєчасної профілактики та індивідуального планування терапії.
Персоналізована, прогностична та профілактична медицина (ПППМ). Сучасна європейська парадигма

Докладніше про EPMA World Congress 2011 читайте у файлі.